Adakah Cara Menjadi Feminis Kristen?

Sebagai seorang perempuan yang belajar teologi, saya mengenal teologi feminis pertama kali sebagai sebuah mata kuliah di program S1 Teologi. Lantas apakah semua yang mengambil kuliah tersebut menjadi seorang teolog feminis? Tentu tidak. Saya ingat seorang teman laki-laki yang mengambil kelas teologi feminis baru-baru ini mengatakan kepada saya: “Jangan sekolah mulu Ca, nanti keterusan, nggak … Read more Adakah Cara Menjadi Feminis Kristen?